Vi udfører installationer inden for
følgende hovedområder
:
• Porttelefoner
• Belysningsanlæg
• Forsyningsanlæg
• Edb-installationer
• Tavleanlæg
• Teleinstallationer
• Industriinstallationer
• Fiberinstallationer
• PLC/PC-installationer
• ABA/ABDL-anlæg
• Bygningsinstallationer
• AV-udstyr
• CTS-anlæg
• Adgangskontrol
• Landbrugsinstallationer

Vi indgår aftaler indenfor følgende entrepriseformer:
• Fagentreprise
• Hovedentreprise
• Storentreprise

Vi udfører bl.a. opgaver for:
• Erhvervskunder
• Det offentlige
• Hovedentreprenører
• Privatkunder

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Vi har en aftale med Atradius om garantistillelse i de sager, hvor bygherren stiller krav herom.